Bệnh tim mang tính phong thấp

Những điều cần ghi nhớ về dưỡng sinh Ngọc trúc có chứa hàm lượng glucozit đắng của huệ tây, glucozit huệ tây, và phenol glucozit, rượu hồ bì và vitamin A. Glucozit huệ tây của ngọc trúc có tác...

Read More